Statistics

National/International Employees

 

Ph.D. Students

The doctoral school was reorganized in 2010 causing a changed affiliation of some of the Ph.D. students.
 

Conferred Ph.D. Degrees

All Ph.D.-theses are listed here.

 

Published Peer-Reviewed Papers

All publications incl. articles are listed here.

 

Externally Financed Expenditure


DNRF: Danish National Research Foundation (contract ended 30 June 2006)
Public: Danish research councils and other public sources
Private: Private foundations and companies
EU: The European Commission's Framework Programmes

 

Statistics for Department of Health Science & Technology

2017

Contributor Grantee Duration Amount DKK Project
Gigtforeningen Ryan Godsk
Larsen
0,7 year 50,000 Inflammation og vaskulær funktion:
terapeutisk effekt af antioxidant og nitrats
Kulturministeriet       Ryan Godsk
Larsen
1 year and
11 months
316,800 Mikrovasulær funktion og muskel ATPproduktion under systemisk
hypoxi
Gigtforeningen     Kristian Kjær Petersen 1 year and 6,5 months 75,000 Katastrofetanker og centralnerve-
systemets indvirkning på..., Gigtforeningen, R15
Aalborg
Universitetshospital
Lars Arendt-Nielsen 3 years  768,069 PhD-studie som led i projektet
"undersøgelse afneutralsensibilitering"
Forsknings- og innovationsstyrelsen Uwe Kersting 1 year and 7 months 192,000 Forbyggelse af ankelskade,
Spraino ApS, MedTech, FI,
Innovationsnetværket
Danske Fysioterapeuter Kim Dremstrup                             3 years  2,000,000                Professorat i Fysioterapi
Lændesmerter - Danske Fysioterapeuter
Kulturministeriet  Mark de Zee 1 year  723,449 Undersøgelse af timing og
kræfter i benspark
Fonden til fremme af kiropraktisk forskning Rene Lindstrøm      3 years  180,000 Grundforskning i den kliniske undersøgelse af halshvirvelsøjlen
Grünenthal Danmark  Thorvaldur Skuli Palsson 4 months  25,000 SASP 2017 - Grünenthal Danmark ApS
Kulturministeriet Ernst Albin Hansen 2 years and 1 month 388,944 Investigation of a newly discoverd motor 
The Univeristy of Notre Dame Australia  Thorvaldur Skuli Palsson  2 years  26,037 Words that harm Biomedical explanatory models 
Kulturministeriet  Verena Lenneis  1 year  811,960 A qualitative study of the experiencis of Muslim women 
Svend Andersen Fonden  Lars Arendt-Nielsen 2 years and 6 months 700,000 Underssøgelse af Full-Field Perfusion Image
Daniichi Sankyo Company LTD Lars Arendt-Nielsen  2 years  2,289,615 Daiichi Skankyo Company Ltd 
DGI Nordjylland  Oline Anita Bjørkelund 1 year and 3 months  160,000 DGI SMARTsport
Lundbeckfonden  Natalie Mrachaca-Kersting   1 year  406,132 Brain activation pattern 
Nordisk Institut for Kiropraktik  Rene Lindstrøm  1 year 2 months 50,000 Forskerspiremilder Victoria Blgg Andersen 091007, NIKKB
EU Forsknming - Marie Sklodowaska-Curie  Thomas Graven- Nielsen  5 years  4,677,408 COFUND-FROSCOatCNAP, GA 754465, H2020
Region Nordjylland  Rogerio Pessoto Hirata  3 years  516,685 Samarbejde om PhD-studie Morten Bilde Simonsen 
Gigtforeningen Morten Bilde Simonsen  3 years  54,000 Multidisciplinary investigation into foot orthotics treatment 

 

2016

Contributor Grantee Duration Amount DKK Project
Arbejdsmiljøforsknings-fonden Pascal Medeleine                            3 years and 3 months    2,684,828                   Aldring og fysisk betonet arbejde,HEALTH, Aalborg Universitetshospital 
Danske Bank Fond Parisa Gazerani 1 year  40,000 Skræddersyet behandling af migrænepatienter
Lundbeckfonden Natalie Mrachaca- Kersting         3 months  18,721 Rejsestipendie 
Lundbeckfonden 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hjalte Holm Andersen 2 years  200,000  EliteForsk-rejsestipendium 2016 Hjalte Holm Andersen 
Asahi Kasei Corporation Lars Arendt-Nielsen 1 year and 1 month 30,000 Asahi Kasei 3, Asahi Kasei Corporation
Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø Pascal Madeleine 3 years  301,500 Jonas Vinstruop Taxameter
New Zealand College of Chiropractic Ernest Nlandy Kamavuako 2 years  72,677 Chiropractic, New Zealand College of Chiropractic 
Aarhus Universitet  Lotte Stausgaard Skrubbeltrang 3 years and 1 month 62,500 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske
Folkeskole
Region Nordjyallnd  Charlotte Villadsen 1 year and 5 months  1,911,235 EIR 3, Region Nordjylland, Vækstforum
Arbejdsmiljøforsknings-fonden Pascal Madeleine  1 year and 6 months  370,000 Forlængelse ALFA
Innovationsfonden  Shellie Boudreau 3 months  40,000 Metric Testing - Navigate Pain
Velux Fonden  Afshin Samani 3 years 69,500 Work, Aging, Mental fatigue
and Eye movement dynamics (WAME)
Grosserer L.F. Foghts Fond                                 Hjlate Holm Andersen  1 year  34,000      Fører Kronisk kløe til central
eller perifer sensibilisering af det
somatosensor
Lundbeckfonden  Mads Jochumsen 6,5 months 19,675 Feature Domain-Specific Movement
Den Danske Trivselsfond Pascal Madeleine 2 years  25,000 Fysiske arbejdskrav i bygge-branchen
Aalborg Sportshøjskole Michael Voigt 1 year and
3 months 
11,200 Målrettet Træning, Aalborg
Kong Chr. Den Tiendes Fond Hjalte Holm Andersen  1 year and 3 months  23,400 Legat Hjalte H. Andersen - Om kronisk køle og hudsmerter
Kong Chr. Den Tiendes Fond Natalie Mrachaca-Kerting  1 year  24,750 Hjerne-computer-inteface til rehabilitering 
Lundbeckfonden  Natalie Mrachaca-Kersting  3 months  10,000 An associative BrainCpmouter Interface 
Kong Chr. Den Tiendes Fond Mads Jochumsen 1 year and
4 months 
25,000 At kvantificere hjernesignalerne efter motorisk indlæring
Aase og Ejnar Danielsens fond Hjalte holm Andersen  1 year and 5 months  80,000 Fører kronisk kløe til central eller perifer sensibilisering 
Otto Mønsted Fond Mads Jochumsen  5 months  13,000 IEEE Engineering in Medicin 
Innovationsfonden  Natalie Mrachaca-Kersting 4 years  2,509,920               REMAP- Generhvervelse af bevægeevne, HEALTH, Grand
Solutions,FI, Innovat
NorPharma A/S Thovaldur Palsson 8 months  50,000 SASP 2017 - NorPharma A/S
Aalborg Kommune  Ole K. Andersen 8 months  35,000 SASP 2017 - Velkomstreseption - Aalborg Kommune
Diverse Virksomheder Thorvaldur Palsson 8 months  101,000 SASP 2017 - diverse vorksomheder under 25,000


2015

            Contributor                                                               Grantee                                              Duration                    AmountDKK                    Project

Asahi Kasei Corporation

Lars Arendt-Nielsen 1,2 years  30,000   Cooperation with Asahi Kasei Corporation

Novo Nordisk Foundation

Shellie Boudreau 1,5 years 494,000 Epic Sence
Gigtforeningen Steffan Wittrup Christensen 1 year 30,000 The effect of acute neck pain on postural control

The Innovation Foundation

Kristian Kjær Petersen 2 years 1,076,793 Pre-operative pain assessment reducing
post-
operative chronic pain
Nocitech ApS Kristian Kjær Petersen 2 years 506,726 Pre-operative pain assessment reducing 
post-operative chronic pain.
Mette Winkler Foundation  Lotte Stausgaard Skrubbeltrang 1,5 years  44,000 Travel grant
Region Nordjylland     Charlotte Villadsen 1 year 1,699,000 Eir 2
TKS A/S Lotte Andreasen Struijk 0,9 year 150,000 Smart Hand
Augustinus Fonden Mads Jochumsen 1 year 10,000 Acommodation at Auckland University og Technology
Dansk Kano og Kajak forbund Michael Voigt 0,5 year 13,000 World Cup Testlab
Forsknings- og innovationsstyrelsen Birthe Dinesen 0,2 year 74,600 Future Heart
The Innovation Foundation Lotte Andreasen Struijk 3 years 360,000 Robotic rehabilitation of bedbound with
Robert the Robot
Gigtforeningen Thorvaldur Palsson 2 years 70,000 Low back pain in Northern Jutland - Moving On
Den Nordjyske Trivselsfond Thomas Graven-Nielsen 1,7 year 34,125 Working postures effect on neck pain
Dansk Håndbold Forbund Niels Nygaard Rossing 1,5 year 36,500 Is participation in sports connected to
when you are born?
Dansk Boldspil Union Niels Nygaard Rossing 1,5  year 36,500 Is participation in sports connected to
when you are born?
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Birthe Dinesen 3 years 10,000,000 Future Patient
Nordisk Institut for Kiropraktik René Lindstrøm 1,3 year 35,000 Research funds
Otto Mønsteds Fond Morten Villumsen 0,1 year 14,185 19th Triennial Congress of the International Ergonomics Association (IEA1015)
Kulturministeriet Ryan Godsk Larsen 1,3 year 31,869 Eccentric muscle work
The Innovation Foundation Lars Arendt-Nielsen 4 years 2,331,758 IOI - Individualized
Osteoarthritis Interventions
Helsefonden Parisa Gazerani 3 years 300,000

Study of pain and sensory abnormalities in patients suffering from Parkinson's disease

Bagger-Sørensen Fonden Lars Arendt-Nielsen 4,1 years 250,000 Bagger-Sørensen Award 2015
Nordjysk Universitetsfond Ole K. Andersen 0,5 year 250,000 Proof of technology
- reflexes and chronic pain
Lundbeckfonden Hjalte H. Andersen 0,5 year 12,175 IFSI 2015 Japan
Nordjysk Universitetsfond Shellie Boudreau 1,1 year 250,000 Navigate Pain
Fertin Pharma Lars Arendt-Nielsen 1 year 100,000 Profiling intra-oral responses to nicotine
Fertin Pharma Lars Arendt-Nielsen 1 year 250,000 Investigations of Eucalyptus
Danish National Research Foundation Thomas Graven-Nielsen 6 years  60,000,000 CNAP

 

2014

Contributor

              Grantee                                            

Duration                   Amount DKK                 Project
The Norwegian
Research Council
Birthe Dinesen 3 years            879,173 iTrain
Ministry of Higher Education
and Science
Bo Geng   489,123

Multi Central Feedback for 
Phantom - Sapere Aude

Ministry of Higher Education
and Science
Mads Jochumsen 3 years 300,000          Elite-forsk travel grant
Shionogi Lars Arendt-Nielsen 5 years 3,976,067 Shionogi
Ministry of Higher Education
and Science
Michael Rathleff 2 years 2,236,584 Multidimensional diagnostics
Gigtforeningen Ole K. Andersen   60,000

Sensibilisation before operation, 
prediction of chronic pain after
operation in arthiritis knees

The Advanced
Technology Foundation
Thomas Nørgaard
Nielsen
3 years 1,605,577 Implantable system for
treatment of hypertension.
NerveX A/S Thomas Nørgaard
Nielsen
3 years 755,566 Implantable system for
treatment of hypertension.
Ministry of Higher
Education and Science
Bo Geng   2,182,068 Multi Modality Central
Feed-back for Phantom - FTP
Fonden til Læge-
videnskabens Fremme 
Hong-You Ge 2,5 years 38,000 Bestemmelse af optimale akupunkturprocedurer
The Spar Nord Foundation  Bo Geng 2,7 years 20,000

The Research Price of the
Spar Nord Foundation

The Novo Nordisk
Foundation
Carsten Dahl Mørch 1,5 years 661,024 A new method for peripheral
small fiber neuropathy
The Spar Nord Foundation Jeppe Nørgaard
Poulsen
1,9 years 40,000 A cell-based platform for
screening
Fertin Pharma A/S Lars Arendt-Nielsen 2 years 100,000 The Effect of Nicotine and
Menthol
Gigtforeningen Natalie Mrachacz-
Kersting
1,5 years  52,882 Equipment for chronic
musculosceletal pain
 EU - FP7 Mark de Zee 4,2 years 4,012,780 Kneemo, EU, FP7
The Lundbeck Foundation Parisa Gazerani 0,7 years 20,000 Glial cells in chronic pain.
The Spar Nord Foundation Parisa Gazerani 1,9 years 60,000 Glial cells
Gigtforeningen Rogerio Pessoto
Hirata
1,7 years 9,600 Muscle pain around the knee
The Bevica Foundation Shellie Boudreau 2,3 years 150,000 Development of a digital
body scheme
The Spar Nord Foundation Shellie Boudreau 1,7 years 105,000 Navigate Pain - 2
The Danish
Physiotherapist Foundation
Steffan Wittrup
Christensen
1,2 years 28,500

Neck pain and its effect on
the axioscapular muscles

Fertin Pharma A/S Lars Arendt-Nielsen 3 years 250,000 A new test platform for
profiling responses to 
nicotine gum chewing
The Bevica Foundation Winnie Jensen og
Ole K. Andersen  
5 years 5,000,000 Bevica Center
Tryg Foundation Shellie Boudreau 1,5 years 406,350 Pain application for children
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Pascal Madeleine 3 years 288,000 Value added grant(Taxameter) for Michael Brandt Petersen
Team Danmark

Torben Rokkedal-Lausch

1,5 years 102,200 Forbedring af udholdenhedspræstation med højintens træning
Otto Mønsteds Fond Rasmus Kragh Nielsen 0,4 years 10,347 Congress participation - SFN Neuroscience 2014 USA
Danske Fysioterapeuters Fond Michael Skovdal Rathleff 2 years 92,000 Effect of activity modification in young adolescents with Patellofemoral Pain
Fysioterapipraksisfonden Thorvaldur Palsson                 1 year 30,000 Smertemekanismer og smerteudbredelse hos piger mellem 15-19 år

Asahi Kasei Corporation

Lars Arendt-Nielsen 1,2 years 30,000 Cooperation with Asahi Kasei Corporation
Fonden til Lægevidenskabens Fremme Hong-You Ge 1 year 38,000 Bestemmelse af optimale akupunkturprocedurer ved piskesmældsrelaterede lidelser
Gigtforeningen Natalie Mrachacz-Kersting 1 year 52,882 Apparatur til Chronic musculoskeletal pain
Lundbeck Fonden Parisa Gazerani 0,5 year 20,000 Glial cells in chronic pain

 

2013

Contributor Grantee Duration     Amount DKK   Project
Spar Nord Foundation Hong-You Ge 3 years 80,000 The Optimal acupuncture
procedure
Spar Nord Foundation Shellie Boudreau 3 years 49,000 Navigate pain
North Denmark Region Winnie Jensen 0,5 years 136,250 Natural sensory feedback for
phantom limb pain modulation
and therapy
North Denmark Region Charlotte Villadsen 1 years 450,000 Analysis on Health Science
Technology in North
Denmark Region
Arthritis Association Thomas Graven-Nielsen 1 years 72,000 Osteoarthritis in the hip
Fonden til fremme af
kiropraktisk forskning
Thomas Graven-Nielsen 2 years 418,603  
Aalborg University
Hospital
Lars Arendt-Nielsen 3 years 600,000 Osteoratrose, pain in
knee surgery
TKS Technology Lotte Struijk 3 years 20,000

Clinical Evaluation for
Technological Platform
for Severely disabled People

North Denmark Region Charlotte Villadsen og
Lars Arendt-Nielsen
4 years 8,032,000 Eir- Empowering Industry and Research
The Obel Family
Foundation
Kim Dremstrup   1,139,000 Equipment and conferences
The Market
Development Foundation
Kim Dremstrup   441,000 Lifeline
Danish Agency for Culture Mark de Zee   138,000 Influence of an adjustable sea
EU - FP7 Winnie Jensen   7,648,944 Epione

Gigtforeningen 

Lars Arendt-Nielsen 1 years  77,000 Synovitis in Arthritis

Health Research, Inc. 

Jacob B. Andersen 0,5 years  484,913 Stretch reflex testing system

 Health Research, Inc.         

Natalie Mrachacz-
Kersting
0,7 years 54,656 Changing a reflex to improve locomotion

 

2012

Contributor Grantee Duration              Amount DKK Project
Juhls Mindelegat  Lars Arendt-Nielsen  3 months                150,000                                Equipment for measurement
of degenerative arthritis in knee 
Central Denmark Region
(Region Midt Jylland) 
Saeed Shakibfar  1 year 72,000 Medicine and the risk of sudden
cardiac death 
Ministry of Culture
Denmark 
Pascal Madeleine   1 year 85,000 Excentric training for prevention
of injuries due to stress disorder  
Danish Agency for
Science Technology
and Innovation 
José Alberto
Biurun Manresa 
2 years  2,733,341 Disentangling sensory signals
from the brain 
Villum Kann
Rasmussen Fonden 
Lars Arendt-Nielsen  3 years  1,455,480 Employment grant 
Ministry of Culture Denmark  Ernst Albin Hansen  2 years  340,000 Neuromuscular control of human
voluntary rhythmic leg movement  
The Obel Family Foundation  Parisa Gazerani  1 year 150,000 Full-fields Laser Perfusion Imaging apparat 
European Commission  Cristian Pablo Pennisi  3 years  2,358,739 Micro and Nano Engineered 
Bi-Directional Carbon Interfaces for
Advanced Peripheral Nervous
System Prosthetics and Hybrid Bionics
Danish Epilepsy Association  Parisa Gazerani  3 years 74,000 Assessment of antiepileptic medicine 
NIKE and Researcher  Uwe Kersting  3 years 285,000 NIKE research 
Aase and Ejnar
Danielsens Foundation 
Lars Arendt-Nielsen  3 years 150,000 The influence of synovitis to pain
in patients suffering from artropathy
in knee  
The Arthritis
Foundation 
Lars Arendt-Nielsen  1 year 100,000 Equipment to project regarding
postoperative pain after total knee alloplastic  
The Obel Family
Foundation 
Pascal Madeleine     2 years  103,535 Equipment for laboratory 
Lions Pris 2012  Lars Arendt-Nielsen  2 years  250,000 Equipment
The Obel Family
Foundation 
Natalie Mrachacz-Kersting             1 year 150,000 Equipment
Danish Agency for
Science Technology
and Innovation 
Thorvaldur Skuli Palsson  2 years  300,000 EliteForsk Rejsestipendium 
The North Denmark Region  Kristian Kjær Petersen  4 years  80,000 Stipend from the Health Scientific
Research Foundation of The North Denmark Region 
The Obel Family
Foundation 
Cristian Sevcencu   1 year 150,000 Lab Equipment 
The Obel Family
Foundation 
Uwe Kersting  1 year 50,000 ESM 2012
UNIK Partnership  Birthe Dinesen  1 year 520,800 Development and clinical tests of the intelligent bed 
The Obel Family
Foundation 
Thomas Graven-Nielsen            1 year 10,000  
The Lundbeck
Foundation 
Yukiko Makihara  1 year 23,362 Annual Meeting Society for Neuroscience 
Spar Nord Foundation  Kristian Rauhe Harreby  1 year 65,528 Equipment for lab 
The Proctor & Gamble Company  Kelun Wang  3 years 143,750 Dentinal Hypersensitivity 
The Obel Family
Foundation 
Kristian Rauhe Harreby  1 year  130,000 Equipment for Neural interface lab 
The Obel Family
Foundation 
Hongyou Ge  2 years 79,500 Transportable electromyo-graphic equipment 
National Research Centre for the Working
Environment 
Pascal Madeleine   3 years 1,787,040                PhD student Morten Villumsen 
The Bevica Foundation  Winnie Jensen  1 year 210,000 Treatment of phantom pain 
MEDICOVI – Videnkupon  Uwe Kersting  1 year 100,000 Measurement of dynamic balance and pain relief 
Proof of Concept  Thomas Graven-Nielsen  2 years 750,000 Pain Assessment Platform 
Proof of Concept  Thomas Nørgaard Nielsen  2 years 750,000 Vagus Nerve 
Danish Business Authority  Charlotte Villadsen / Lars Arendt-Nielsen  4 years 7,272,872 EIR- Empowering Industry and Research 
Spar Nord Foundation  Shellie Boudreau Christensen  3 years 49,000 Navigate pain 
Spar Nord Foundation Hongyou Ge  3 years 80,000 Optimal Akupunkturprocedure 
FTP Ole Kæseler Andersen  3 years 4,995,937 Tele-rehabilitation of stroke etc. 

 

2011

Contributor Grantee Duration Amount DKK Project
The Obel Family
Foundation 
Ernest Kamavuako  1 year 240,000 OXYMON System 
The Arthritis Foundation  Lars Arendt-Nielsen 1 year 33,333 Measuring pain on patients
with degenerative arthritis 
in Knee - before and after surgey
Danish Agency for 
Science technology
and Innovation 
Parisa Gazerani  2 years 2,864,304 Satellite glial cells (SGC’s)
Spar Nord Foundation  Michael Voigt  1 year 270,00 Wireless system for registration
of human movement 
Ingeniørhuset,
AaB and Aalb.
Atletik og Motion 
Michael Voigt  1 year 2,360 Testing athletes 
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Uwe Kersting  3 years  3,623,040 An Individual model of the human
ankle Joint – development and
application to high risk movements 
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Johannes Struijk  4 years  3,936,568 Heart safe 
Regional Development  Lars Arendt-Nielsen
/Charlotte Villaden 
3 years  1,528,450 AAU Health Science &
Technology Business Park 
The Obel Family 
Foundation 
Parisa Gazerani  1 year  100,000 Cancer Pain 
The Obel Family 
Foundation 
Carsten Dahl Mørch  1 year  132,000 16 channels stimulator-stack 
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Afshin Samani  2 years  1,877,832 A standard exposure variation 
index in ergonomics
(ErgoVar index) 
The Obel Family 
Foundation 
Natalie Mrachaz-
Kersting 
0,5 years 148,969 Amplifier system for EEG signals 
Medtronic  Carsten Dahl Mørch  1 year 707,228 Medtronic – Research aktivitets 
The Artritis Foundation   Pascal Madeleine  2 years 170,000 Excentric training for prevention
of damage to the musculoskeletal
Anti Doping Danmark  Parisa Gazerani  1 year 100,000 Detection of Endorphins´ Gene 
Doping 
The Obel Family 
Foundation 
Kelun Wang  0,5 years 82,700 Diffuse noxious inhibitoric control
The Obel Family 
Foundation 
Thomas Graven-
Nielsen 
0,5 years 115,000 New technology for evaluation of 
mechanisms 
The Danish National
Advanced Technology
Foundation (HFT)
Nico Rijkhoff 4 years  2,245,018 Advanced surface treatments for
implantable medical devices 
Vanførefonden, Tryg-
fonden, Jascha fonden
Lotte Anderasen 
Struijk 
3 years  1,250,000 Tongue Coordination solutions

 

2010

Contributor Grantee Duration  Amount DKK Project 
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation
Bo Geng 3 years 300,000 EliteForsk Tavel Grant
European Commission Dario Farina 3 years 1,504,368 BNCI- driven Robotic Phycial 
Therapies in Stroke Rehabilita-
tion of Gait Disorders 
The BEVICA Foundation Lotte Andreasen
Struijk
1,5 years  1,000,000 Tongue control - post doc 
The Obel Family 
Foundation
Ole Kæseler 
Andersen 
3 years 181,375 Mobile Kinematic System
Aarhus University  Lars Arendt-Nielsen 1,5 years  750,000 Proof-of-Cencept 
The Obel Family 
Foundation 
Michael Voigt  1,5 years  97,000 Postural reactions 
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Ernest Kamavuako 2 years  2,512,800 Upper limb prostheses 
The Obel Family 
Foundation 
Lars Arendt-Nielsen 2 years  639,000 Degenerative arthritis in knee
The Obel Family 
Foundation 
Ernst Albin Hansen 6 months  188,500 Motor Control of Rhythmic
Movement in Humans  
Aase and Ejnar
Danielsens Foundation 
Lars Arendt-Nielsen 2 years  200,000 Measurement if hypersensitiv
of the pain system in patients
with osteoarthritis in the knee
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Cristian Sevcencu 1 year  750,000 Proof-of-Concept - Seizure
Prediction 
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Daniel Johansen  1 year  750,000 Proof-of-Concept - Smart 
Hand 
Danish national Advanced
Technology Foundation
Lars Arendt-Nielsen 4 years  2,376,000 Technology Platform for Drug
Development 
The Proctor & Bamble
Company 
Kelun Wang  1 year  346,930 Systematic assessment of 
somatosensoric and motor
function following ortognatic
surgery 
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Lars Arendt-Nielsen 3 years  2,809,367 PRIS
EU Commission Dario Farina  4 years  2,593,703 Advanced Myoelectric Control
of Prosthetic Systems (AYMO)
The Svend Amdersen 
Foundation 
Ole Kæseler 
Andersen 
1,5 years  700,000 Improved Functional electric 
therapy for rehabilitation of 
gait in patients with apoplexy
Juhls Mindelegat  Thomas Sinkjær  3 years  200,000 Donation for research purpose
The Obel Family 
Foundation 
Uwe Kersting  6 months  15,000 Prototype for measurement of 
the movement of midtarsal
joint of the foot durting running
The Region of North 
Jutland
Lars Arendt-Nielsen/
Charlotte Villadsen
6 months  250,000 Pre-study regarding AAU HST
Business Park  
Rector at AAU Lars Arendt-Nielsen 1 year  250,000 AAU HST Business Park 
The Faculty of Enginee-
ring, Science & Medicine
Lars Arendt-Nielsen  1 year  500,000 AAU HST Business Park
Regionshospitalet 
Hammel Neurocenter
Knud Larsen  1 year  200,000 HNC-ForskTek
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Parisa Gazerani  3 years  2,864,304 Satellite Glial Cells (SGCs)
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Afshin Samani  3 years  1,949,640 A Standard exposure variation
index in ergonomics 
(ErgoVar index)
Danish Agency for 
Science technology 
and Innovation 
Parisa Gazerani  3 years  700,000 Sapere Aude: DFF Young
Elite researcher
VTU Jonas Emborg 14 months  750,000 Proof-of-Cencept: Reflex
Based Functional Electrical
Therapy 

 

2009

Contributor  Grantee Duration Amount DKK Project
Regionshospitalet
Hammel Neurocenter
Uwe Kersting  3 years  579,550 PhD study
Regione Autonoma
della Sardegan 
Silvia Muceli  3 years  268,200 PhD study
Danish Agency for 
Science Technology 
and Innovation 
Deborah Falla 2 years 1,080,000 Predicting responders to a
neck exercise intervention
European Commission Dejan Popovic 3 years 2,657,571 HUman behavioral
modeling for enhancing
learning by Optimizing
hUman- Robot  interaction
(HUMOUT)
The Danish National
Advanced technology 
Foundation
Dario Farina  3 years 640,000 Seizures alarm and moni-
toring system for people 
with epilepsy
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
José Biurrun
Manresa
1 year  282,000 EliteForsk Travel Grant 
The Obel Family 
Foundation 
Ernest Nlandu
Kamavuako
1 year 40,000 Prediction of muscle power
on the basis of muscle
activity
The Obel Family 
Foundation
Winnie Jensen  1 year  75,000 Control of hand prostheses
The Obel Family 
Foundation
Uwe Kersting  6 months 208,500 Equipment for sports lab
The Parker Institute Thomas Graven-
Nielsen
3 years 672,000 PhD study
"Pain in Osteoarthritis"
The Danish 
Rheumatism Association
Deborah Falla 1 year 100,000 Predicting responders to a 
neck exercise intervention
Hammel Neurocenter Knud Larsen  1 year 200,000 HNC- ForskTek 
The Obel Family 
Foundation 
Egon Toft  1 year  78,000 Collaboration with Chinese
universities 
The Obel Family 
Foundation 
Erika G. Spaich 1 year 63,000 Intelligent stimuli for 
rehabilitation of gait in 
apoplexy patients 
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
Dario Farina  3 years 5,278,954 Re-learning Motor Tasks
Roessingh Research
and Development 
Pascal Madeleine 1 year 706,800 PhD study
"Musculoskeletal Pain"
TKS A/S Lotte Andreasen
Struijk
8 months 600,000 Tongue control
Private Conpany  Lars Arendt-Nielsen 2 years 893,000 Pain Studies
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
Ole Kæseler 
Andersen
3 years 5,048,640 Reflex receptive fields: A 
new diagnostic methode for
chronic pain syndromes
Aarhus University  Lars Arendt-Nielsen 1,5 years 750,000 Proof-of-Concept - Kutant
Bloodflow
Bayer Vital GmbH Jens Ellrich 1 year 467,827 Effects of aspirin
Bauerfeind AG Jens Ellrich 2 years 291,053 Propriozeptive Wirkung
Dansh Worikng 
Environment Authority
Lars Arendt-Nielsen 3 years 1,996,980 Analysis of manifestations,
casual mechanisms and 
pain advancements with 
computer users 
The Obel Family 
Foundation 
Kelun Wang  3 years 260,000 Systematic evaluation of 
somatosensor anf motor
function after ortognatic 
surgery 
TKS A/S  Lotte Andreasen 
Struijk 
2 years 100,000 Tounge controlled mouse
Villum Kann 
Rasmussen Foundation
Lars Arendt-Nielsen  2 years 1,000,000 Postdoc salary
Velux  Lars Arendt-Nielsen 1 year 220,000 Velux Visiting Professor
Programme  

 

2008

Contributor Grantee Duration Amount DKK Project
The Obel Family 
Foundation 
Pascal Madeleine 1 year  97,000 Lab Equipment
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
Ernest Nlandu
Kamavuako 
1 year  250,000 EliteForsk Tralev Scolarship
German Headache
Concortium 
Jens Ellrich  1 year 576,204 Pathophydiological 
mechanisms of tension-type
headache 
The Danish 
Rheumatism Association
Lars Arendt-Nielsen 3 years 320,000 Chronicle pain in patients
with arthritis before and 
after total knee-alloplastic
Hammel Neurocenter Knud Larsen  9 months  150,000 HNC-ForskTek
Aalborg Hospital/
Aarhus University 
Hopstial
Lars Arendt-Nielsen 3 years  962,874 Levels in the pain system 
Redcord AS Deborah Falla  3 years 146,500 Effects of short time vibration
TKS A/S Lotte Andreasen 
Struijk 
1,5 years 1,446,486 Tongue control 
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
Lotte Andreasen 
Struijk 
3 years  300,000 Industrial PhD - Sahva
Private Company  Lars Arendt-Nielsen 2 years  3,957,208 Multi.tissue Education of
Pain Modulation 
The Lundbeck
Foundation
Jens Ellrich  2 years 1,000,000 ATP Mediated Mechanisms
The Lundbeck
Foundation
Ole Kæseler 
Andersen
1 year 410,000 Sensitisation and Spinal 
nociceptive neurons 
following tissue injury 
The Sahva Foundation Thomas Graven-
Nielsen
3 years  395,000 Theeffect of insoles 
Danish Eterprise 
and Construction 
Authority
Charlotte Villadsen 3 years 1,707,217 Sitting position and
functional ability 
The Foundation for
Promoting of Chiropractic
Research and Post-
graduate Education
Deborah Falla  3 years 426,750 PhD study: "Cervical
Muscular weakness"
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
Winnie Jensen  1 year  50,000 Coordinator grant 
The Obel Family 
Foundation
Winnie Jensen  1 year  31,000 Phantom limb pain in
amputees
Research Foundation
for Work Environment 
Pascal Madeleine 3 years 1,017,000 PhD study: "Identification
of sick-leave causes among
workers with mosculo-
skeletal disorders"
The Novo Nordisk 
Foundation 
Jens Ellrich 3 years 200,000 The effect of cellular influx via
L-type voltage gated calcium
channels on long term
depression of nociception
and pain 
International Association 
for the Study of Pain
Ole Kæseler 
Andersen 
3 years 116,395 Spatiotemporal Processing
of nociceptive information in 
humans 
The American Fibro-
myalgia Syndrome
Association, inc.
Hong-You Ge  1 year 154,500 Role of myofascial trigger 
points in fibromyalgia
syndrome 
European Union  Winnie Jensen  4 years 6,729,000 Transverse, Intravascular 
Multichannel Electrode 
system for induction of 
sensation and treatment of
phantom limb pain in 
amputees
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
Johannes Struijk 3 years 675,000 Proof-of-Concept:
"Pacemaker Impulse"
Danish National 
Advanced Technology
Foundation and Coloplast
Johannes Struijk 3 years 1,820,395 Acoustic CAD Patch 
European Union  Dejan Popovic  3 years 1,950,992 An ambulatory BCI-driven
tremor suppresssion system
based in functional 
electrical stimulation 
Danish Agency for 
Science Technology
and Innovation
Thomas Graven-
Nielsen 
3 years 945,000 Aspecrs of Myofascial Pain
Foreningen Østifterne Deborah Falla  5 months  50,000 An analysis of neck muscle 
characteristics in patients 
with chronic neck pain 
Spar Nord Foundation  Parisa Gazerani  3 years  200,000 Thr Spar Nord Research 
Award 

 

2007

Contributor Grantee Duration Amount DKK Project
Svend Andersen
Foundation 
Thomas Graven-
Nielsen 
4 years 1,957,200 Pain and Motor Control
The Danish 
Rheumatism Association
Thomas Graven-
Nielsen
1 year 44,000 Muscle impairment in people
with chronic neck pain 
The Elsass Foundation Thomas Sinkjær 3 years 1,415,001 Center for Research in 
Spasticity and Neuro-
rehabilitation 
The Parker Institute  Thomas Graven-
Nielsen 
3 years 122,378 Enrolment of PhD student
EU Commission Micjeal Voigt  3 years 2,508,736 Marie Curie Research 
Training Networking: 3D
Anatomical Human 
EU Commission  Dejan Popovic 3 years 1,897,200 The Smart Bio-adaptive
Hand Prosthesis 
The Danish Research
Training Committee
Lotte Andreasen
Struijk 
3 years 1,683,600 International PhD stipend 
Coloplast A/S Nico Rijkhoff 6 months 276,150 EMG signals and muscular
activity 
EU Commission  Lars Arendt-Nielsen 3 years 2,423,952 Anakysis and modeling of 
somatosensory, memory
and effective maps of body
and objects in multidimen
-sional subjective space
TKS A/S Lotte Andreasen
Struijk 
10 months 605,000 Tongue control 
The Danish Research
Training Committee
Parisa Gazerani  18 months 250,000 EliteForsk Travelling stipend
Ottino Franco Dario Farina  1 year 75,000 Technology for anal
sphoncter EMG analysis
The ministry of 
Interior and Health
Lars Arendt-Nielsen 3 years 2,400,000 Patients with arthritis 
The COWI Foundation Lotte Andreasen
Struijk
3 years 50,000 Virtuel Center for Technology
for Disabled and Elderly 
People 
The International Brain
Research Organization
Parisa Gazerani  1 year  245,000 Pain research 
The Obel Family 
Foundation
Omar F.D.
Nascimento
18 months 180,000 Hybrid man-machine inter-
face for rehabilitation and
Neurophysiological investi-
gations 
The Obel Family 
Foundation
Lotte Andreasen
Struijk 
3 years 240,000 Virtual Centre for Technologies
for Aging and Handicapped
People (VCenTAH)
The Danish 
Rheumatism Association
Han-Jun You 2 years 36,000 Chronic Gold Implantation
Ictal Care  Nico Rijkhoff 1 year  104,800 Correlation of sEMG-signals
and Musclar Activity 
European Federation
of Chapters (EFIC) 
Thomas Graven-
Nielsen
1 year  148,800 EFIC Grünenthal Grant 
Svend Andersen 
Foundation 
Ole Kæseler 
Andersen
2 years 1,400,000 Rehabilitation of gait in 
apoplexy patients 
National Research 
Centre for Working
Environment
Pascal Madeleine  3 years 510,000 From Cardiac cell to 
intelligent Biofeedback
Private Company Lars Arendt-Nielsen 3 years 2,796,000 Multi-modal, Multi-tissue
Evaluation of Pain 
Modulation 
The Danish Multiple
Sclerosis Society
Nico Rijkhoff 1 year  150,000 Treatement of Facial 
Incontinence 
Private Company  Lars Arendt-Nielsen 2 years 2,500,000 Multi-modal, Multi-tissue
Evaluation of Pain 
Modulation
The City of Aalborg Charlotte Villadsen 3 years 1,500,000 Knowledge Transfer 
Neurodan Ole Kæseler 
Andersen
3 years 577,500 Enrolment of PhD student 

 

About smi
Main menu